Polska Szkoła w Niles istnieje od 1975 roku. Od 1988 roku nosi imię wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Swoją stałą lokalizację znalazła przy parafii św. Jana Brebeuf w Niles. W początkowym okresie istnienia głównym jej celem była nauka na poziomie podstawowym. W 1990 roku utworzono klasę gimnazjalną, a z czasem trzyletni program gimnazjalny obejmujący rozszerzoną literaturę, historię i elementy kultury polskiej. Obecnie szkoła działa w soboty rano w godzinach od 8:45 do 11:45. Uczęszcza do niej około 400 uczniów, których uczy 22 wykwalifikowanych nauczycieli. Skupia dzieci i młodzież z pobliskich przedmieść, takich jak Niles, Morton Grove, Park Ridge, Glenview, ale też z Mount Prospect, Libertyville, Wilmette czy Des Plaines. Oprócz zajęć dydaktycznych, organizowanych jest wiele wycieczek, konkursów, młodzież przygotowuje apele i uroczystości okolicznościowe. Uczniowie reprezentują szkołę na zewnątrz w konkursach pozaszkolnych. Szkoła kultywuje tradycje i obrzędy polskie organizując Pasowanie na ucznia, mikołajki, Wigilię, jasełka, śniadanie wielkanocne. W lutym obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły, który przybiera formę konkursów wiedzy lub pokazów filmowych. Uczniowie corocznie uczestniczą w Paradzie 3 Maja. Na spotkania z młodzieżą zapraszane są osobistości ze środowiska polonijnego oraz goście prosto z Polski. W każdą sobotę przed zajęciami działa Kółko Szachowe. Szkoła posiada akredytację Illinois State Board of Education. Od roku szkolnego 2012-2013 istnieje przy szkole program katechetyczny, który obecnie obejmuje klasy 0-III. W roku szkolnym odbywają się dwie Msze święte – pierwsza na rozpoczęcie roku, a druga w styczniu, w intencji zmarłego ucznia naszej szkoły oraz całej społeczności szkolnej. Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Niles: - szczyci się wieloma laureatami polonijnych konkursów, - 20 lat temu wniosła pomysł zorganizowania w Chicago polonijnej Studniówki, - wydała podręczniki „ Moja Polska Szkoła” do klasy O oraz „Trylogię Polonijną” do klasy V, - współorganizowała w Chicago studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, - włączyła się aktywnie w akcję „Cała Polonia czyta dzieciom” promując program głośnego czytania dzieciom przez rodziców już od najmłodszych lat.

Nowości

 • GEOGRAFIA: -Pod tematem “Sudety” prosze zrobic 2 cwiczenia, jedno na uzupelnianie, a w drugim cwiczeniu laczymy w pary ( dopasowac...
  [więcej]
 • Nauczyć się czytać czytanki Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie str 115.Przepisać do zeszytu Noworoczne rady Ekoludka [z...
  [więcej]
 • Zadanie domowe jest napsane nizej. Ja bardzo przepraszam za mylnie podana date przyjscia do szkoly. Przychodzimy do szkoly w sobote...
  [więcej]
 • 1)Czytac str.117,119. 2)Dyktando str.121. 3)Wykonac cwicz. na kartce, ktora otrzymal kazdy uczen. 4)W cwiczeniach -str.131, 132. Sobota-01/24/15-nie ma zajec! Do...
  [więcej]
 • Praca domowa na 31 stycznia 1.Piekne czytanie czytanki pt. ”Babcia opowiada”-str.117 2.Cw.1/131 i 3/133 3.Narysuj w zeszycie portret swojej babci...
  [więcej]
 • Trzech Danieli, dwóch Szymonów, Aleks, Tomek, Albert, John – każdy z chłopców inny talent ma. Victoria, Ania, Olivia i Karolina...
  [więcej]
See all

Komentarz

  Wydarzenia szkolne

  BAL KARNAWALOWY 2015 POSTER

  24 STYCZNIA: Wolne
  Nie ma zajęć!

  31 STYCZNIA: Wywiadówki półroczne w klasach
  Studniówka klas maturalnych

  7 LUTEGO: Zabawa karnawałowa klas od 0 do III oraz PSL we Flanagan Hall

  14 LUTEGO: Zabawa karnawałaowa dla rodziców w Centrum Parafialnym

  21 LUTEGO: Regularne zajęcia

  28 LUTEGO: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku w Centrum Parafialnym

  7 MARCA: Regularne zajęcia

  14 MARCA: Konkurs historyczno – geograficzny klas od VII do VIII

  21 MARCA: Matura ustna klas III G

  28 MARCA: śniadanie Wielkanocne w Centrum Parafialnym

  4 KWIETNIA: Wielkanoc
  Nie ma zajęć!

  11 KWIETNIA: Apel Katyński dla klas V do III G we Flanagan Hall

  18 KWIETNIA: Matura pisemna dla klasy III G we Flanagan Hall

  25 KWIETNIA: Egzamin klasy VIII we Flanagan Hall
  Koniec semestru
  Rada Pedagogiczna

  2 MAJA: Parada 3 Maja
  Zajęcia dla klas od przedszkola do II

  9 MAJA: Wolne
  Nie ma zajęć!
  I Komunia Święta

  16 MAJA: Zakończenie roku szkolnego!
  Graduacja

  17 MAJA: Msza Św. graduacyjna maturzystów w Bazylice Św. Jacka o godzinie 2:30

  * Proponowany przez nas kalendarz zajęć na rok szkolny 2014/2015 jest planem zakładanym do realizacji, ale może ulec zmianom lub modyfikacjom, o których odpowiednio wcześnie Państwa poinformujemy. Poza zamieszczonymi w nim uroczystościami i wydarzeniami mogą wystąpić inne, w których udział uczniów szkoły będzie również wymagany.