KWIECIEŃ

ZAPISY DO SZKOŁY
na rok szkolny 2017/2018
Formularze do pobrania:
Aplikacja – Registration-form.pdf
Aplikacja na zamówienie książek-Books.pdf
Świetlica-extended-day.pdf
Religia – EDUC-registration-form.pdf
Książki do religii -Books.pdf

4/29/17: matura pisemna kl. III gimnazjum;
koniec semestru; zajęcia

MAJ

5/6/17: Parada 3 Maja;
2 pm: I Komunia Św. po polsku;
nie ma zajęć

5/13/17: zajęcia

5/20/17: zakończenie roku szkolnego; graduacja

5/21/17 – niedziela: 2:30 pm Masza Graduacyjna maturzystów w Bazylice Św. Jacka

 

*Proponowany przez nas kalendarz zajęć na rok szkolny 2016/2017 jest planem zakładanym do realizacji, ale może ulec zmianom lub modyfikacjom, o których odpowienio wcześnie Państwa poinformujemy. Poza zamieszczonymi w nim uroczystościami i wydarzeniami mogą wystąpić inne, w których udział uczniów szkoły będzie również wymagany.