ZAPISY DO SZKOŁY
na rok szkolny 2017/2018

Saturday, 6/3: 9:00 – 12:00 Room Number 1, next to Chapel

Formularze do pobrania:
Aplikacja – Registration-form.pdf
Aplikacja na zamówienie książek-Books.pdf
Świetlica-extended-day.pdf
Religia – EDUC-registration-form.pdf
Książki do religii -Books.pdf