Dnia 12 kwietnia 2014 roku klasy V-III gimnazjum uczestniczyły w Apelu Katyńskim przygotowanym przez p. Helenę Sołtys i klasę VI.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Bernarda Redlińska od powitania wszystkich zgromadzonych, a zwłaszcza gości w osobach pani Teresy Sokołowskiej oraz państwa Cecylii i Józefa Tatkowskich, współzałożycieli szkoły. Następnie zostały wręczone nagrody oraz dyplomy udziału w szkolnym konkursie geograficznym, po czym wprowadzono sztandar szkoły oraz odśpiewano hymny państwowe polski i amerykański.

A później popłynęły słowa zaczerpnięte z ust poetów i historyków, mówiące o bolesnym rozdziale w dziejach naszej Ojczyzny, o utracie tak wielu oficerów, uczonych, duchownych i inteligencji, zgładzonych za wschodnią granicą Polski. Uczniowie, jak i rodzice uczniów klasy VI, w bardzo emocjonalny sposób przybliżyli zgromadzonym wydarzenia sprzed lat. Nastrój powagi i autentyczności podkreślały dekoracje, drewniane krzyże, pnie drzew, a także damskie stroje z epoki oraz czapki żołnierskie noszone przez chłopców, a wypożyczone na tę okazję. Prezentacja multimedialna, śpiew oraz podkład muzyczny w wykonaniu uczniów i pani Kasi Zawiślak dopełniły całości. Pod koniec apelu oddano także hołd poległej pod Smoleńskiem w 2010 roku 96-osobowej delegacji państwowej z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, udającej się na 70-te obchody rocznicy katyńskiej.

Apel był lekcją patriotyzmu i czci dla tych, dla których słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” stanowiły najwyższą wartość. Cześć ich pamięci!