Bernadeta Lukianiuk

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego na UMCS w Lublinie, które odbywały się w Chicago. Uczę klasy gimnazjum i cieszę się, że mam możliwość przekazywania uczniom pięknej polskiej literatury i historii. Chciałabym, żeby moi uczniowie znali bogactwo naszej kultury i czuli się dumni z tego, że mają dwie ojczyzny i mówią dwoma językami. Praca z polonijną młodzieżą nigdy nie jest monotonna, czasami jest wielkim wyzwaniem, a proces nauczania działa w dwie strony – ja też się od nich dużo uczę. Polska szkoła jest więc dla mnie miejscem szczególnym, lubię atmosferę zamieszania sobotnich poranków – tu zawsze dzieje się dużo ciekawych rzeczy.

Zadanie domowe 23 kwiecień 2016

04/20/2016

Przypominam wszystkim o wypracowaniach. Oto tematy:

 1. Opisz książkę lub tekst literacki, który wywarł na Tobie wielkie wrażenie. Uzasadnij swoją wypowiedź.
 2. Przedstaw i scharakteryzuj postać Andrzeja Kmicica. Jaki był jego udział w obronie klasztoru na Jasnej Gorze? Skorzystaj ze słownictwa w ramce w ćw. 2 w książce na str. 159.
 3. Wyjaśnij jak rozumiesz tytuł noweli H. Sienkiewicza “Za chlebem”? (Książka str. 163-168)
 4. Przedstaw i oceń postępowanie pani Krzyckiej? Wykorzystaj słownictwo z książki na str. 143.

Jeśli ktoś nie pisał sprawdzianu z pozytywizmu, proszę się przygotować na sobotę.

Zadanie domowe na 9 kwietnia 2016

04/06/2016

Jęz. polski

Do wyboru jeden z tematow:

 1. Opisz pezeżycia Skawińskiego po otrzymaniu i w czasie czytania “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.
 2. Opisz książkę lub tekst literacki, który wywarł na Tobie wielkie wrażenie. Uzasadnij swoją wypowiedź.

Jeśli ktoś ma zaległe wypracowania, proszę oddać jak najszybciej  (tematy we wcześniejszym zadaniu domowym).

Historia

Poprawa sprawdzianu z materiału dotyczącego królów elekcyjnych.

Zadanie domowe na 19 marca 2016

03/11/2016

Język polski

1. Przedstaw i scharakteryzuj postać Andrzeja Kmicica. Jaki był jego udział w obronie klasztoru na Jasnej Górze? Skorzystaj ze słownictwa w ramce w ćw.2 na str. 159.

2. Wyjaśnij, jak rozumiesz tytuł noweli “Za chlebem”?

3. Przedstaw i oceń postępowanie pani Krzyckiej. Wykorzystaj słownictwo w książce na str. 143.

Historia

Poprawa sprawdzianu w sobotę 12 marca

Zadanie domowe 01.16.2016

01/09/2016

Dla nieobecnych:

str.68 wiersz “Moja piosnka II”

str.72 – 74 ćw. 1 i 4.

Gramatyka str. 68 – 69.

Dla tych, ktorzy nie oddali wypracowań, patrz wcześniejsze zad. dom. i dodatkowo ćw. 4b str.103.

Wszystkie zalegle wypracowania powinny byc oddane w sobote 16 stycznia. Ostatni termin.

Zadanie domowe 12 grudnia 2015

12/05/2015

Jęz. polski

 1. Ćw. 4 str. 94
 2. Napisać poprawę jednego wypracowania.

Z poprzedniej lekcji przypominam ćw. 5 str. 80

Przygotować się do sprawdzianu z wiadomości dotyczących A. Mickiewicza ( Oda do młodości, Świtezianka, Romantyczność, II cz. Dziadów,  Reduta Ordona,  frag. Pana Tadeusza:  Inwokacja, Powrót Panicza, Wkroczenie wojsk).

Dla nieobecnych na lekcji 5 grudnia

Książka od str.85 do 87; 91-96.

Zadanie domowe 11.14.2015

11/06/2015

Język polski

Przypominam tym, ktorzy mają zaleglości w wypracowaniach, że mieliśmy 4 prace pisemne:

 1. Kogo i za co krytykuje Krasicki w swojej satyrze pt.”Żona modna”?
 2. Opowiedz historię swoich rodziców lub dziadków.
 3. Czym dla Ciebie jest dwujęzyczność?
 4. Scharakteryzuj obrońców Reduty Ordona. Wykorzystaj do tego celu ćw.II str.52 i ćw.2 str. 53

Oprócz tego z ostatniej lekcji w książce ćw. 6 i 7 na str. 46

Zadanie domowe na 31.10.2015

10/26/2015

Z literatury:

Scharakteryzuj obrońców reduty Ordona, wykorzystując ćw.2 na str.53 i ćw. II na str.52

Z gramatyki:

Ćw.4G i 5G na str.56