Helena Sołtys

Ze szkołą im. Mikołaja Kopernika związana jestem od piętnastu lat. Najpierw jako rodzic działający aktywnie w Zarządzie Szkoły i w zespole redagującym Kronikę Kopernika, a później jako nauczyciel. Z wykształcenia jestem nauczycielem, kierunek Nauczanie Początkowe. Kocham swój zawód. Zawód, który okazał się dla mnie powołaniem i nieustającą pasją. Praca z dziećmi inspiruje mnie do własnego rozwoju, niosąc ze sobą wiele wyrzeczeń, ale przysparzając mnóstwo satysfakcji. Niestrudzenie uczestniczę w organizowanych warsztatach metodycznych, szkoleniach, a obecnie kończę studium doskonalące dla nauczycieli i wychowawców zwane Akademią Polskości.

Polonijna szkoła stała się moim drugim domem. Zrozumiałam, że dla dzieci urodzonych poza granicami ojczyzny ich ojców, to też winien być drugi DOM, w którym poznają smak przyjaźni i narodowej tożsamości. Dom, w którym z pomocą nauczyciela usłyszą piękną mowę przodków, w którym poznają polską literaturę, historię i geografię. Poznają kulturę i tradycje od najmłodszych lat ucząc się miłości do tej, której na imię Polska.

Będąc orędownikiem pracy polonijnego pedagoga od wielu lat działam w Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago współkoordynując pracę tej organizacji na rzecz polonijnych nauczycieli, uczniów i polskich szkół działających w aglomeracji chicagowskiej.

Zainteresowania mam szerokie, ale czasu na ich realizację niewiele. Kocham książki, dobre kino, muzykę we wszystkich odmianach. Uwielbiam bawić się słowem, rymy te trzynastozgłoskowe też, pozwalają mi na duchowy relaks i ucieczkę od problemów życia codziennego.

PRACA DOMOWA z dnia 31 stycznia 2015

02/01/2015

PRACA DOMOWA z dnia 13 grudnia 2014

Język polski

Dokończ ćw. 4/22   5/23   6/23

ćw. 7/24   ćw.8/24

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i ćwiczeniach.

ćw.1/21   ćw.3/22

Geografia

Przeczytaj lekcję str.76 – 82

Przynieś do szkoły artykuł spożywczy polskiego pochodzenia np. czekoladki, makaron, kisiel itp.

PRACA DOMOWA z dnia 20 grudnia 2014

Praca domowa to świąteczna zabawa dla calej rodziny, brzmi następująco.
Z poniższego zdania ułóż jak najwięcej wyrazów, pamiętajac, że każda
litera może występować w wyrazie tylko tyle razy ile występuje w
podanym niżej zdaniu:

” Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim uczniom,  ich rodzicom i bliskim składa ”

Wesołej zabawy – na tych, którzy ułóżą najwięcej wyrazów czekają nagrody.

PRACA DOMOWA z dnia 10 stycznia 2015

Język polski

Dokończ ćw. 10/28 (napisz własny przepis na potrawę w trybie rozkazującym)

Nieobecni uzupełniają zapis w ćwiczeniach.

Przeczytaj str.25 w ćwiczeniach.

ćw. 1, 2,3 / 26

ćw. 4, 6, 7 / 27

ćw. 8/ 28

Geografia

Przeczytaj lekcję str.76-88

Obejrzyj prezentację PP p.Heleny

ćw. 1, 2 / 82

PRACA DOMOWA z dnia 17 stycznia 2015

Język polski

Przeczytaj czytankę pt.Wuj Jan str.74

Przygotuj się do odpowiedzi na pytania: 1,2,4,5 / 76

Naucz się czytać wybrany fragment:

  • Od Helenka… do ..To jest moja tajemnica.
  • Od Tajemnica?…do …całe pokryte farbą.
  • Od To jest właśnie Rejtan…do…stwarzały obraz.
  • Od W pracowni…do…niewyraźną minę.
  • Od Nazajutrz… do…w Krakowie (koniec strony 75)
  • Od – Tak, tak…do…końca czytanki str.76

Historia

Przeczytaj lekcję str.58-64 – zwróć uwagę na ilustracje.

ćw.7 / 68

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i ćwiczeniach.

Ćw.3, 4 / 66 ćw.5 / 67

Geografia

ćw. 1 / 81

ćw. 1 / 82

Na 14 lutego każdy przygotowuje plakat o Parku Narodowym, który wybrał.

Plakat można przynieść wcześniej, ale po dacie 14 II 2015 prace nie będą przyjmowane.

Plakat należy wykonać według poleceń zawartych w zadaniu domowym str.88

Brystol został rozdany. Nieobecni otrzymają brystol 31 stycznia .

Nieobecni uzupełniają zapis w ćwiczeniach.

Str.87 – w pierwszej kolumnie wpisz numer Parku Narodowego. Skorzystaj z mapki str.85

PRACA DOMOWA z dnia 31 stycznia 2015

Język polski

Przeczytaj czytankę pt.Prawda została ogłoszona str.52-53

Przeczytaj informacje str.55-56

Przygotuj się do sprawdzianu wiedzy o naszym patronie na podstawie wiadomości z lekcji, czytanki i informacji str 55-56 .

Do zeszytu przepisz pytania i udziel pisemnią odpowiedź. /całym zdaniem/

wzór: pytanie 1 – odpowiedź 1

pytanie 2 – odpowiedź 2

i tak dalej….

 

1 – Kiedy i gdzie urodził się Mikołaj Kopernik?

2 – Gdzie studiował Mikołaj Kopernik ?

3 – W jakich polskich miastach mieszkał Mikołaj Kopernik ?

4 – Kim był Łukasz Watzenrode i dlaczego miał wpływ na życie Mikołaja Kopernika ?

5 – Jaką rolę odegrał Kopernik w wojnie z Krzyżakami ?

6 – Podaj tytuł dzieła Mikołaja Kopernika /znaj w ilu tomach zostało spisane/

7 – Jak nazywał się niemiecki uczony, uczeń Kopernika, który doprowadził do wydania jego

dzieła ?

8 – Co udowodnił Mikołaj Kopernik ?

9 – Jak nazywana jest teoria budowy wszechświata udowodniona przez Kopernika ?

10 – Zapisz i znaj na pamięć dwuwiersz dedykowany Mikołajowi Kopernikowi : Wstrzymał

Słońce….

12 – Za kogo uważany jest polski astronom ?

13 – Kiedy i gdzie zmarł Mikołaj Kopernik ?

14 – W którym roku i gdzie wydano dzieło Kopernika ?

15 – Zapisz nazwy 3 miast, w których znajdują się pomniki naszego patrona.

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie.

klasa VII-PRACA DOMOWA z dnia 6 grudnia 2014

12/07/2014

Język polski

PRZYPOMNIENIE

Napisz w zeszycie jak minęło w twojej rodzinie Święto Dziękczynienia.                                    W opowiadaniu wykorzystaj wyrazy i wyrażenia, które są w nawiasie (porządki, goście, świąteczny stół, uroczysty obiad, indyk, święto, odpoczynek, czwartek, listopad, jesień) Pamiętaj, że wyrazy mogą zmieniać swą formę gramatyczną.

Dokończ ćw. 4/17   5/17

ćw. 6/18   ćw.8/19   ćw.9/20

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i ćwiczeniach.

Ćw.1/18-17   ćw.2/17   ćw.3/17

 Historia

Przeczytaj lekcję str.47 – 53

Naucz się 1 zwrotki Roty str.50

Uzupełnij ćw. 5/56    7/57

Klasa VII -praca domowa z dnia 22 listopada 2014

11/23/2014

PRACA DOMOWA z dnia 22 listopada 2014

Język polski 6 grudnia
Napisz w zeszycie jak minęło w twojej rodzinie Święto Dziękczynienia.                                    W opowiadaniu wykorzystaj wyrazy i wyrażenia, które są w nawiasie (porządki, goście, świąteczny stół, uroczysty obiad, indyk, święto, odpoczynek, czwartek, listopad, jesień) Pamiętaj, że wyrazy mogą zmieniać swą formę gramatyczną.
Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie.

Geografia 13 grudnia                                                                                                           Przeczytaj lekcję str. 19 – 38 zwróć uwagę na mapę Polski str.30
W zrozumieniu lekcji pomoże Ci prezentacja Power Power przygotowana przez Daniela Cudzicha

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i ćwiczeniach.
ćw.1/27

Klasa VII – PRACA DOMOWA z dnia 15 listopada 2014

11/16/2014

PRACA DOMOWA z dnia 15 listopada 2014

Język polski

Przetłumacz tekst str.89 w ćwiczeniu. Napisz na kartce.

Dokończ ćw. 7 str.14-15

ćw. 2 / 13 (by zrobić ćwiczenie dobrze przeczytaj wiadomości na stronie12)

ćw. 9 / 15

Historia 6 grudnia (po święcie Dziękczynienia)                                                                                                                                                    Test z przerobionego materiału od strony 8 do strony 46.

Przygotuj się również do testu na podstawie prezentacji Power Point, które zostały wcześniej wysłane przez email oraz treści zapisanych w zeszycie do historii.

Zapisz w zeszycie temat lekcji i datę:

Lekcja 6       15 XI 14

Temat:Utrwalenie wiadomości z poprzednich lekcji.

 

klasa VII – PRACA DOMOWA z dnia 8 listopada 2014

PRACA DOMOWA z dnia 8 listopada 2014
Język polski
Przepisz pytania do zeszytu i udziel pisemnej dpowiedzi w zeszycie.
1. Jakie święto obchodzimy w dniu 11 listopada ?
2. Jakie wydarzenie przywróciło Polsce wolność po 123 latach niewoli ?
3. Jak można pokazać mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, że jest się Polakiem ?

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie.

Geografia 22 listopada – sprawdzian 15 listopada

Przygotuj się do sprawdzianu.
Przeczytaj lekcję str.28-30- zwróć uwagę na mapę Polski str.30

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i ćwiczeniach.

Praca domowa z dnia 1 listopada 2014

11/02/2014

PRACA DOMOWA z dnia 1 listopada 2014
Język polski
ćw.8 / 83 (skorzystaj z podpowiedzi str.79 – 80 ćw.)

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie.

Historia 15 listopada

Przeczytaj lekcję str.38 – 46
ćw. 2/44
ćw. 6/46

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i ćwiczeniach.

klasa VII praca domowa z dnia 25 października 2014

10/25/2014

PRACA DOMOWA z dnia 25 października 2014
Język polski
1. Przeczytaj czytankę pt Bohaterski czyn Alka str. 45 (kilka razy)
(sprawdzian z rozumienia treści czytanki)
2. Na podstawie słów zapisanych w zeszycie oraz ćw.7 (czyt.) napisz na kartce           charakterystykę Alka.
3. Pokoloruj i wklej do zeszytu obrazki : sanitariuszki i harcerzy
4. ćw.6,7 str.82
Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie.

Geografia

Przeczytaj i naucz się wiadomości z lekcji # 3 strona14-18
ćw.5 / 17
Przygotuj się do testu !!! –  str.4 – 18

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i ćwiczeniach.
ćw. 1,2,3 / 17 ćw.2,3 / 18

klasa VII praca domowa z dnia 18 października 2014

10/19/2014

PRACA DOMOWA z dnia 18 października 2014
Język polski
Patrz lekcja z dnia 11 października

Historia 1 listopada

Przeczytaj lekcję str.27 – 34
ćw.1 / 35 zagraj z rodziną (mapę znajdziesz w swojej książce)
Przynieś do szkoły mały guziczek.
Wybierz i wykonaj jedno wybrane ćw. str.35 – 37

Uzupełnij w karcie pracy punkt 7.
(Znajdź w internecie tytuły piosenek z okresu Powstania Warszawskiego)

Wklej do zeszytu z historii kartę pracy, a pod nią wklej kartkę, która przedstawia mur z symbolem Polski Walczącej.

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i w ćwiczeniach.

Kartę pracy oraz ilustrację muru z symbolem Polski Walczącej otrzymasz od pani.

PRACA DOMOWA z dnia 11 października 2014

10/13/2014

PRACA DOMOWA z dnia 11 października 2014
Język polski
Przeczytaj czytankę pt.Lekcja Anielki str.39
Scharakteryzuj postać Anielki – ćw.5 str.41(czytanka)
ćw.str.95-96

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i w ćwiczeniach.

Goegrafia 25 października
Przeczytaj lekcję str.8 -13
Na podstawie mapy str.12 oraz map str. 90-95 dokończ ćw.str 10-11
(wpisz min. 2 miasta, 1 rzekę, 1 krainę geograficzną)
Spróbuj wykonać ćw.1 str.13

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i w ćwiczeniach.

klasa VII-praca domowa z dnia 27 września

09/29/2014

język polski

W czytance pt.Piast Kołodziej podkreśl pięć rzeczowników, pięć czasowników, pięć            przymiotników.                                                                                                                                        Przepisz je do zeszytu

Wykonaj ćwiczenia:                                                                                                                             ćw.16 (2 wybrane przykłady)/10                                                                                              ćw.18/11                                                                                                                                       ćw.19/11                                                                                                                                         ćw.20/11                                                                                                                                        Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i w ćwiczeniach.

historia

Przeczytaj lekcję str.19-23                                                                                                                 ćw.3/25                                                                                                                                          ćw.5/26

Nieobecni uzupełniają zapis w zeszycie i w ćwiczeniach.