Ilona Czarnik

Nazywam się Ilona Czarnik. Od czerwca 2015 r. jestem Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego osiągnęłam tytuł magistra pedagogiki. W trakcie edukacji odbyłam szereg praktyk nauczycielskich, nabyłam doświadczenie w pracy z dziećmi. Bardzo cieszy mnie fakt, że nawet w tak odległym kraju mogę wykonywać ulubioną pracę.  Jako nauczyciel pragnę przekazywać wiedzę oraz umiejętności najmłodszym uczniom. Jestem przekonana, że każda godzina zajęć przyniesie dzieciom korzyści intelektualne, ale również dużą dawkę rozrywki przy, której swobodnie nauczył się języka polskiego.