Lidia Undas

Ukończyłam WSP w Krakowie moim rodzinnym mieście i tam też pracowałam przez kilka lat. W Stanach Zjednoczonych jestem od 22 lat wraz z moją rodziną. Szkoła polska im. M. Kopernika dała mi szansę wykonywania swojego zawodu 8 lat temu. Kocham swoją pracę i jestem wdzięczna losowi, że mogę przebywać z dziećmi i pomóc im w nauce języka polskiego.