Maria Powroźnik

Nazywam się Maria Powroźnik. Pracuję z młodzieżą od 28 lat. Bardzo lubię pracę z uczniami i cieszę się, że mogę pracować z nimi na ziemi amerykańskiej. Cieszę się, że mogę im przekazywać wiadomości o historii Polski, wiedzę z języka polskiego oraz z plastyki. Jestem również przygotowana do prowadzenia wycieczek.