Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęliśmy Mszą Świętą w gościnnych progach naszego kościoła St. Jonh Brebeuf, gdzie zebrali się uczniowie wraz z rodzicami, grono nauczycielskie i przedstawiciele Zarządu Szkoły. Tradycyjnie już oprawę Mszy Św. przygotowali uczniowie, w tym roku była to klasa VII z wychowawcą.

Pani dyrektor B. Redlińska skierowała do uczniów słowa z okazji inauguracji roku szkolnego, życząć im pomyślności w nauce i zachęcając jednocześnie do poszerzania wiadomości o kraju swoich przodków. Miłym akcentem tego wystapienia było wręczenie wychowawcom symbolicznych ołówków, które zostały wcześniej poświęcone, a w klasach przekazane uczniom. Głos zabrali równiez przedstawiciele Zarządu Szkoły, składając życzenia uczniom, nauczycielom i rodzicom, zachęcali do wspólnej pracy i zaangażowania w życie naszej szkoły. Następnie uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami z uśmiechem
i radością rozeszli się do klas, na pierwsze powakacyjne spotkanie.

Wierzymy, że ten rok szkolny będzie bardzo udany, fascynujący i pełen ciekawych przeżyć.