Zarząd szkoły:

Prezes – Witold Moskal
Viceprezes finansowy – Robert Zimoląg
Viceprezes organizacyjny – Lilianna Totten
Viceprezes administracyjny – Katarzyna Brukalo
Skarbnik – Teresa Sowa
Sekretarz – Dorota Barrett
Członkowie Zarządu:
Magdalena Kazberuk,
Małgorzata Ciechanowski,
Komisja Rewizyjna:
Łukasz Lisowski,
Michael Bilek,
Wojciech Łukianiuk,
Jadwiga Bogdanowicz